دفتر مرکزی

خیابان جمهوری، روبروی سینما حافظ، پاساژ مظفریان، طبقه زیرین، پلاک ۱ ، هنرکده گرافیک

شماره تماس

شماره تلفن : ۳۳۹۸۳۷۹۸ – ۰۲۱   ۳۳۹۸۰۳۴۴ – ۰۲۱

شماره همراه: ۰۹۳۵۴۰۰۱۹۷۴-۰۹۱۲۱۰۳۵۰۷۷ – ۰۹۳۵۳۵۰۱۳۶۲

فکس

شماره فکس: ۳۳۹۸۰۳۴۴-۰۲۱

پست الکترونیکی

info@honarkadehgraphic.com

honarkadehgraphic@gmail.com